متقاضی گرامی در نظر داشته باشید که پر کردن این فرم تنها زمانی به معنی ثبت نام می باشد که ظرف 48 ساعت پس از تکمیل فرم واریزی دوره را انجام دهید. در غیر اینصورت فرم شما از لیست کلاس حذف خواهد گردید. پس از واریز وجه و تکمیل ثبت نام حتماً جهت اخذ بیمه ورزشی اقدام فرمایید.